Het mooie aan de Pierre de Jonge foundation vind ik dat ze geen geld is, maar juist de spullen en producten die de projecten nodig hebben. Dit alles in de regio Breda, dus heel tastbaar voor mij….

Stichting Pierre de Jonge

Na het overlijden van de heer Pierre de Jonge Senior is door de familie De Jonge één van zijn idealen gefundeerd in een Stichting: ‘De Pierre de Jonge Senior Foundation’, welke Stichting zich ten doel stelt het – in de geest van Pierre de Jonge Sr. – ondersteunen van projecten die zich richten op ouderen, kinderen en gehandicapten Zo helpt de Foundation organisaties vaak met materialen, in plaats van met een geldelijke bijdrage.