YellSL

Privacy Verklaring Yell SL B.V.

YellSL B.V. respecteert en beschermt jouwprivacy; zorgt ervoor dat jouw privacy en de beveiliging daarvan de aandacht krijgt en heeft die het behoeft. Dit betekent dat YellSL B.V. uitsluitend en alleen met betrouwbare partners samenwerkt. YellSL B.V. stuurt je alleen gericht communicatie in de vorm van nieuwsbrieven die productinformatie, behandelingen en of acties communiceren, mits je dit hebt aangegeven. Het is mogelijk jouw voorkeuren te allen tijde aan te passen.

YellSL B.V. zal jouw gegevens nooit aan derden verkopen of aanbieden.
Als YellSL B.V. jouw persoonsgegevens verzamelt, omdat jij deze hebt ingevuld en hebt achtergelaten bij ons, gebruikt YellSL B.V. deze gegevens alleen in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

YellSL B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.
YellSL B.V., Mariëlle Bastiaansen, Gageldonkseweg 16, 4815 PE Breda

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens omvatten alle informatie of stukjes informatie waarmee het mogelijk is jou te identificeren. Tevens kunnen het ook unieke identificatoren omvatten zoals IP-adres of MAC-adres van jouw apparatuur, evenals cookies.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT YELLSL B.V. EN HOE GEBRUIKT YELLSL B.V. DEZE?

Klant is koning bij YellSL B.V.. YellSL B.V. komt graag in contact met jou, wil je beter leren kennen, zodat de behandelingen en verzorgingsproducten en het advies daadwerkelijk op maat gemaakt kunnen worden. YellSL B.V. merkt ook dat klanten het prettig vinden contact te zoeken of te hebben met het team van de Hairweaving Studio. Er zijn dus meerdere manieren waarop jouw gegevens worden verzameld; digitaal (website), schriftelijk (intake) en mondeling.

HIERONDER VIND JE EEN OVERZICHT VAN DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

WAT DOET YELLSL B.V. MET JOUW GEGEVENS

 • YellSL B.V. markeert verplichte velden als we deze gegevens nodig hebben omdat je een product hebt aangeschaft en YellSL B.V. deze moet afleveren;
 • YellSL B.V. biedt jou de service waar je om gevraagd hebt (bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief)
 • YellSL B.V. voldoet aan de wettelijke eisen (bijvoorbeeld het versturen van een factuur)

Als je de gegevens die YellSL B.V. nodig heeft niet verstrekt kan dit gevolgen hebben voor de capaciteit van YellSL B.V. om deze producten of diensten te leveren. YellSL B.V. biedt jouw gegevens nooit aan derden en verkoopt deze ook nooit.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yellsl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAR SLAAT YELLSL B.V. JOUW GEGEVENS OP?

YellSL B.V. bewaart jouw persoonsgegevens alleen zolang nodig en voor het bestemde doel waarvoor deze initieel opgeslagen zijn; om in jouw behoeften te voorzien of om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. YellSL B.V. hanteert de volgende criteria om de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens vast te stellen:

 • Indien je producten hebt aangeschaft of behandelingen bij YellSL B.V. hebt genoten, bewaart YellSL B.V. jouw persoonsgegevens zolang de contractuele relatie duurt;
 • Indien je deelneemt aan een actie, kortingsactie op product of behandeling of Member-Get-Member bewaart YellSL B.V. jouw persoonsgegevens zolang de actie duurt;
 • Indien je contact met YellSL B.V. opneemt om een vraag te stellen bewaart YellSL B.V. je persoonsgegevens gedurende de tijd die nodig is om jouw vraag te beantwoorden/verwerken;
 • Als je een account aanmaakt (webshop) bewaart YellSL B.V. je persoonsgegevens totdat je verzoekt deze te verwijderen;
 • Indien er cookies op jouw computer worden geplaatst bewaart YellSL B.V. deze zolang als nodig is om doelen te behalen (bijv bij webshop: winkelmandcookies).

Zodra YellSL B.V. jouw persoonsgegevens niet langer nodig heeft, worden ze uit het systeem verwijderd of geanonimiseerd zodat jouw identiteit niet meer zichtbaar is.

ZIJN JOUW PERSOONSGEGEVENS VEILIG?

YellSL B.V. streeft ernaar jouw persoonsgegevens beveiligd te houden en alle redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dit te bewerkstelligen. YellSL B.V. legt betrouwbare derden die jouw persoonsgegevens voor haar verwerken de contractuele plicht op hetzelfde te doen.

YellSL B.V. doet er alles aan jouw persoonsgegevens te beschermen en maakt, zodra zij jouw persoonsgegevens heeft ontvangen gebruik van strikte procedures en beveiligingsfeatures in een poging om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Omdat de verzending van informatie via internet niet volledig beveiligd is kan YellSL B.V. de veiligheid van jouw gegevens die naar de website van YellSL B.V. worden verzonden niet garanderen. Elke verzending is daarom voor jouw eigen risico.

LINKS NAAR WEBSITE VAN DERDEN EN SOCIAL LOGIN

De website www.yellsl.nl kan links bevatten van en naar websites van partnernetwerken en adverteerders. Als je een link naar een van deze websites volgt, wees er dan bewust van dat deze websites een eigen privacy beleid hanteren en dat YellSL B.V. niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dit beleid. Stel jezelf op de hoogte van dit beleid alvorens je jouw persoonsgegevens op deze websites achterlaat.

Het kan zijn dat YellSL B.V. je de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van je social media login. Als je dit doet, bedenk dan dat je jouw profielgegevens met YellSL B.V. deelt, afhankelijk van de instellingen van jouw social media platform. Ga naar het betreffende social media platform en neem de privacyverklaring daarvan door zodat je weet hoe jouw persoonsgegevens in deze context worden gedeeld en gebruikt.

CONTACT

Mocht je vragen hebben of aanvullende informatie wensen naar aanleiding van deze privacyverklaring neem dan contact op met YellSL B.V.; per mail info@yellsl.nl of telefonisch +31 (0)76- 850 38 94. Uiteraard is het ook mogelijk een brief te sturen naar YellSL B.V., Gageldonkseweg 16, 4815 PE Breda graag ter attentie van Marielle Bastiaansen.