Kellebeek Hair and grime awards
Marielle presenteerde op maandag 19 maart de Kellebeek Hair and Grime Awards
2012.

Kellebeek Hair and Grime Awards 2012 “The Art of..” – Tweedejaars Kappen

Kellebeek Hair and Grime Awards 2012 “The Art of..” – Derdejaars Kappen

Kellebeek Hair and Grime Awards 2012 “The Art of..” – Grime