YellSL

Djarling kleuren

Kleurbeschrijving #1 – Natuurtint 1.
Kleurbeschrijving #1 – Natuurtint 1.
Kleurbeschrijving #2 – Natuurtint 3
Kleurbeschrijving #2 – Natuurtint 3
Kleurbeschrijving #3 – Natuurtint 4
Kleurbeschrijving #3 – Natuurtint 4
Kleurbeschrijving #4 – Warme Natuurtint 5
Kleurbeschrijving #4 – Warme Natuurtint 5
Kleurbeschrijving #5 – Warme Natuurtint 6
Kleurbeschrijving #5 – Warme Natuurtint 6
Kleurbeschrijving #6 – Warme Natuurtint 7
Kleurbeschrijving #6 – Warme Natuurtint 7
Kleurbeschrijving #7 – As natuurtint 7
Kleurbeschrijving #7 – As natuurtint 7
Kleurbeschrijving #8 – Natuurtint 7
Kleurbeschrijving #8 – Natuurtint 7
Kleurbeschrijving #9 – Warme Natuurtint 9
Kleurbeschrijving #9 – Warme Natuurtint 9
Kleurbeschrijving #14 – Warme Natuurtint 8
Kleurbeschrijving #14 – Warme Natuurtint 8
Kleurbeschrijving #15 – As Natuurtint 9
Kleurbeschrijving #15 – As Natuurtint 9
Kleurbeschrijving #16 – Natuurtint 9
Kleurbeschrijving #16 – Natuurtint 9
Kleurbeschrijving #613 – Natuurtint 11
Kleurbeschrijving #613 – Natuurtint 11
Kleurbeschrijving #14/613 – High low lights warm
Kleurbeschrijving #14/613 – High low lights warm
Kleurbeschrijving #30 – Extra Warme Natuurtint 7
Kleurbeschrijving #30 – Extra Warme Natuurtint 7
Kleurbeschrijving #31 – Koper, Kleurhoogte 8
Kleurbeschrijving #31 – Koper, Kleurhoogte 8
Kleurbeschrijving #32 – Koper / Mahonie 7
Kleurbeschrijving #32 – Koper / Mahonie 7
Kleurbeschrijving #33 – Koper 6
Kleurbeschrijving #33 – Koper 6
Kleurbeschrijving #35 – Mahonie 5
Kleurbeschrijving #35 – Mahonie 5